Nou enn platform pou tou sagosien, zéré par enn group bénévol ek bann alyé dan la kominoté.

Nou fourni enn platform ek forem pou fèr déba pou bann sagosien de diféran group kominotèr ki ekzisté ek pou bann individi ki pena okenn afiliasyon.

Nou oussi esey partaz bann informasyon prési ek fyab avek kominoté sagosien.

Ceki nou fèr

  • Offèr ene platform piblik ek kominotèr pou bann konferans, réunion, événema kominotèr, rézo socio ek la presse ek media audiovisiel à bann sagosien a traver lé monde. Nou paz Facebook ek Twitter
  • Organiz kanpay ek kominikation ki kapav amelior la vie kominoté sagosien ki finn exilé à traver dialog ek bann decidèr, bann instance gouvernementale ek la presse
  • Constrir bann ponts entre bann organisation sagosien ek form bann partenaria avek zot pou siport zot activités ek but
  • Kré conexion avek bann organisation, individi ek organism ki kapav soutenir kominoté sagosien
  • Kré enn rézo de bann sersèr ek iniversitèr ki kapav fourni bann prev ek eklersisma ki pou faire ene l’avancement dan la vie sagosien
  • Établir bann partenaria avek bann ecolozis ki aide entretenir bann zils ek relation entre dimounn ek bann zils

Bann dernier nouvel

Chagossian campaigners

Nou kanpay pou sitwayinté Britanik

Chagossian Voices pé travay dépi octob 2020 pou soutenir ek fèr kanpay pou diaspora sagosien à traver lé monde. Nou finn zwé ene rol inportan dan siksé kanpay pou gagne nasyonalité Britanik pou tou descendant sagosien dan la loi lor nasyonalité ek frontièr.

Lire la swit

Nou bann partenaria

Wednesday Lunch Club Crawley (Chagossian Voices)

Partenaria ek bann group de la kominoté

Chagossian Voices pa pé ranplas bann group ki déza existé mais travay avek zot pou soutenir zot ek develop ene partenaria sinergik. Linion fèr la force.

Partenaria avek Chagos Conservation Trust

Chagossian Voices finn travay en etrwat kolaborasyon avek CCT vi ki nou éna enn dezir komin pou protez ek konserv larsipel, l’océan ki entour li, so bann zanimo, plant ek lavi marin.

Chagossian Voices at IPATC

Partenaria avek lezot organisation

Nou oussi travay avek BOTC Campaign. Blue Marine Foundation ek Human Rights Watch

Forem diskisyon

Nou invite ou vizit forem la pou decouvèr bann sizé diskisyon en direk ek gagne possibilité fèr tann ou la voix.

Lyin Itil

Watch this space! We will be adding links to the latest information on housing, employment and training, health, finance, and more.

Inplikation

Nou ti akontan tann zot ! Napa ézité kontakté nou.