Nou ene platform pou tou sagosien, zéré par enn group bénévol ek bann alyé de la kominoté.

Nou fourni enn platform ek forem pou fèr débat pou bann sagosien de diféran group kominotèr ki ekzisté ek pou bann individi ki pena okenn afiliasyon.

Nou oussi eseye partaz bann informasyon préci ek fyab avek kominoté sagosien.

Ceki nou fèr:

 • Offèr ene platform piblik ek kominotèr pou bann konferans, réunion, événema kominotèr, rézo socio ek la presse ek media audiovisiel à bann sagosien a traver lé monde. Nou paz Facebook ek Twitter
 • Organiz kanpay ek kominikation ki kapav amelior la vie kominoté sagosien ki finn exilé à traver dialog ek bann decidèr, bann instance gouvernementale ek la presse
 • Konstrir bann pon ante bann organizasyon sagosien ek form bann partenaria avek zot pou siport zot activités ek bit
 • Kré koneksyon avek bann organizasyon, individi ek organisme ki kapav soutenir kominoté sagosien
 • Kré enn rézo de bann sersèr ek iniversitèr ki kapav fourni bann prev ek eklersisma ki pou fèr enn lavansma dan lavi sagosien
 • Établir bann partenaria avek bann ekolozis ki ed entretenir bann zil ek relasyon ante dimounn ek bann zils

Bann dernier nouvel

 • Program soutien £40 million
  Program soutien £40 million. Nou propozisyon. Chagossian Voices pé met pression lor FCDO dépi deux zan pou assiré ki program soutien £40 million ki finn anonsé en 2016 li dépansé dan méyèr intéré tou sagosien. Nou dernié propozisyon ki nou finn avwey FCDO en zwin 2016: Propozisyon Chagossian Voices… Lire la swit
 • La Rout Sitwayinté Britanik pou Sagosien
  Ou kapav fèr aplikasyon pou vinn sitwayin Britanik ek sitwayin teritwar Britanik d’outre-mer par sa vwa la si ou: Si ou enn adilt (lao 18 ans), ou pou éna 5 ans a konté le 23 novam pou fèr aplikasyon. Si ou enn zenfan (mwins ki 18 ans), ou pou… Lire la swit
 • La loi lor Nasyonalité ek Frontièr
  La loi lor Nasyonalité ek Frontièr : explikasyon sitwayinté Britanik pou sagosien Rezimé L’amendement sagosien lor la loi Nasyonalité ek frontièr pou ouvert ene voie a sitwayinté Territwar Britanik d’outre-mer ek sitwayinté Britanik pou tou descendants sagosien.. Processis aplication pou koumans vers la fin 2022. Ki zot pou bizin… Lire la swit
Chagossian campaigners

Nou kanpay pou sitwayinté Britanik

Chagossian Voices pé travay dépi octob 2020 pou soutenir ek fèr kanpay pou diaspora sagosien à traver lé monde. Nou finn zwé ene rol inportan dan siksé kanpay pou gagne nasyonalité Britanik pou tou descendant sagosien dan la loi lor nasyonalité ek frontièr.

Lire la swit

Nou bann partenaria

John (featured on Chagossian Voices)

Partenaria ek bann group de la kominoté

Chagossian Voices pa pé ranplas bann group ki déza existé mais travay avek zot pou soutenir zot ek develop ene partenaria sinergik. Linion fèr la force.

Bernadtte Dugasse at IPATC

Partenaria avek Chagos Conservation Trust

Chagossian Voices finn travay en etrwat kolaborasyon avek CCT vi ki nou éna ene ene dezir komin pou protez ek konserv larsipel, l’océan ki entour li, so bann zanimo, plant ek lavi marin.

Chagossian Voices at IPATC

Partenaria avek lezot organisation

Nou finn oussi travay avek kanpay BOTC ek fondasyon Blue Marine

Forem diskisyon

Nou invite ou vizit forem la pou decouvèr bann sizé diskisyon en direk ek gagne possibilité fèr tann ou la voix.

Lyin Itil

Watch this space! We will be adding links to the latest information on housing, employment and training, health, finance, and more.

Inplikation

Nou ti akontan tann zot ! Napa ézité kontakté nou.