Photo by Resul Mentes 🇹🇷 on Unsplash (featured on Chagossian Voices)

Tribinal Internasyonal drwa la mer (ITLOS)

Home / Tribinal Internasyonal drwa la mer (ITLOS)

Chagossian Voices ek Tribinal Internasyonal drwa la mer (ITLOS)

En oktob 2022, enn cellule special ITLOS finn a lékout Diféran konsernan deliminasyon frontièr maritim entre Moris ek Maldives dan l’Océan Indien.

Sa finn arrivé swit a l’avis konsiltatif CIJ en 2019, ki finn deklaré ki Moris bizin éna souverènté lor bann zil. Puiski Chagossian Voices rezet zizma la Cour bazé lor fait ki sagosien napa finn représenté. Nou finn ekrir enn reklamasyon à sa tribinal la ek bann juge de sa cellule special la.

Lettre la finn recevwar ek transmet à bann juge ek nou pé atann enn réponse. Nou deklarasyon finn sisit enn l’intérêt konsiderab dan Maldives, finn recevwar enn kouvertir mediatik ek enn nouvo swivi par Maldives lor Twitter.

Lartik

https://atolltimes.mv/post/news/902

https://en.thepress.mv/14597

Lettre Chagossian Voices pou ITLOS. Read now >