Sunset over Salomon Atoll looking toward Ile Boddam IMG_7904_2010_(c) Jon Slayer

Nou bann partenaria

Home / Nou bann partenaria

Nou bann kanpay finn benefisyé de bann partenaria ek kolaborasyon avek enn sertin nonb organizasyon non gouvernmantal. Nou finn kolabor avek BOTC Campaign (Kanpay pou Sitwayènté de bann Teritwar D’outre-mer Britanik) kan nou ti pé fèr kanpay lor kestion sitwayènté ek Amnesty International avek PRCBC (Drwa sitwayènté Britanik pou bann zanfan). Nou oussi travay en etrwat kolaborasyon avek Human Rights Watch. Bann manb Chagossian Voices finn kontribyé a zot rapor inportan 2023 a propo Sagos That’s when the nightmare started ek nou finn organiz lansema sa rapor la avek la kominoté Sagosien dan Crawley en févrié 2023. Human Rights Watch finn oussi soutenir nou kanpay pou bann drwa otoktonn dan l’ONU ek finn gid nou a travèr bann prosesis linflians dan Parlma ek l’ONU.

Lanvironma

Chagossian Voices konpran ki méyèr fason pou zèr lanvironma avek lekosystem vital de zot zil li a travèr enn kolaborasyon ant bann pep otoktonn ek bann ekspèr marin ek lanvironma. Chagossian Voices krwar dan enn labitasyon imin dirab ki amélior la santé ek bien-être pep sagosien ek so lanvironma marin présyé. Nou finn travay en kolaborasyon avek Blue Marine Foundation ek Chagos Conservation Trust (CCT). Nou mem éna enn manb (Jean-François Nellan) ki dan konsey ladministrasyon CCT.

Partenaria ek bann group de la kominoté

Chagossian Voices pa pé ranplas bann group ki déza ekzisté mé travay avek zot pou soutenir zot ek develop enn partenaria sinergik. Linyon fèr lafors. Aktielman nou éna bann partenaria bien établi avek:

Nou finn oussi akeyir bann représentant Group Réfugiés Chagos ek BIOT Citizens lor platform la.