Sunset over Salomon Atoll looking toward Ile Boddam IMG_7904_2010_(c) Jon Slayer

Nou bann partenaria

Home / Nou bann partenaria

Partenaria ek bann group de la kominoté

Chagossian Voices pa pé ranplas bann group ki déza existé mais travay avek zot pou soutenir zot ek develop ene partenaria sinergik. Linion fèr la force. Aktielman nou éna bann partenaria bien établi avek:

Nou finn oussi akeyir bann représentant Group Réfugiés Chagos ek BIOT Citizens lor platform.

Partenaria avek Chagos Conservation Trust

Chagossian Voices finn travay en etrwat kolaborasyon avek CCT vi ki nou éna ene ene dezir komin pou protez ek konserv larsipel, l’océan ki entour li, so bann zanimo, plant ek lavi marin. Nou finn oussi kolaboré lor divers projet de sa sitweb la pou konecté sagos, ki finn trouv bann zenn memb de la kiminoté gagne ene formasyon ki permet zot assisté à bann expédisyon scientifik dan bann zil. https://chagos-trust.org.

Partenaria avek lezot organisation