Program soutien £40 million

Home / Program soutien £40 million

Program soutien £40 million. Nou propozisyon.

Chagossian Voices pé met pression lor FCDO dépi deux zan pou assiré ki program soutien £40 million ki finn anonsé en 2016 li dépansé dan méyèr intéré tou sagosien.

Nou dernié propozisyon ki nou finn avwey FCDO en zwin 2016:

Propozisyon Chagossian Voices pou £40 million ek en partikilié pou sagosien ki pé enrezistré en tan ki sitwayin Britanik en virti la lwa lor Nasyonalité ek Frontièr

30 zwin 2022

Sipor

Sagosien ki pé fèr aplikasyon ek ki pé obtenir nasyonalité Britanik pou bizin gagne sa – avan ek après zot migrasyon ver Rwayom-Ini:

 1. Sipor ek cour langaz anglais
 2. Konsey ek oriantasyon pou aksed lozma ek leberzma
 3. Edikasyon ek formasyon pou fourni konpétans ek konésans pou lanplwa
 4. Informasyon lor la vie dan Rwayom-Ini inklyan aksé a bann swin la santé, l’edikasyon, servis sosial, formasyon ek lanplwa
 5. Soutien finansyé, en partikilié pendan trwa premié mois dan Rwayom-Ini
 6. Informasyon lor sipor disponib dan Rwayom-Ini, inklyan céki fourni a la fwa par société civil (Citizens Advice ek organizasyon karitativ), lotorité piblik ek gourvernma central.
 7. Enn sipor specifik pou bann ki pou fourni sagosien bann servis, inklyan bann prestatèr l’edikasyon, bann prestatèr de bann swin la santé, servis socio, lotorité pou lozma – sipor bizin inklir konésans specializé de la kominoté ek konpétans dan langaz Kreol
 8. Enn centre kominotèr ek bizin kré enn portay kominotèr en ligne.
 9. Sipor pou voyaz ver Rwayom-Ini li bienveni mais avek diskresyon bann minis.

Ekité enver tou sagosien

 1. Sagosien ki finn établi dan Rwayom-Ini ziska prezan finn fèr avek zot prop frais ek napa finn bénéficié okenn led. Céki pé met a dispozisyon nouvo korom migran bizin oussi disponib pou céki finn migré, bann ki pann enkor migré ek céki finn soizir pou pas migré, en partikilié bann natif.
 2. Program £40 million finn met a dispozisyon tou sagosien, peu inport kot zot été dan lé monde, donc bizin donn zot bann oportinité sipor égal, en partikilié a bann natif
 3. Ziska prezan, li ti inposib demann demann enn soutien personel pou sagosien. Si sa sanzé, afin ki soutenir nouvo korom sagosien, enn tel soutien individiel bizin met a dispozisyon tou sagosien : par ekzanp sibvensyon finérèr ki finn rezété précedaman.
 4. Li bizin simple pou sagosien enchérir lor program sipor £40 million. Ziska 2020, pas finn éna system en plas ek à partir 2020, bann term appel d’offre finn rann inpossib soumisyon bann offre par bann group ou individi de la kominoté sagosien. Sa bizin sanzé.