Peros Banhos Lagoon Knolls, Ile du coin_2015_(c) Jon Slayer

Nou bann konferans

Home / Nou bann konferans

Chagossian Voices finn organiz dé konferans internasyonal en lignée pandan konfinnma 2020-22, pou sansibiliz bann ministèr, bann dépité ek bann nob, bann sersèr, bann desizionèr politik, bann administrasyon lokal ek lapress. Sa bann konferans la ti esansyel pou fèr tann lavwa sagosien par bann dimounn inflyan ek ki ena pouvwar, ek oussi pou konstrir bann rezo ki finn deza donn bann rezilta. Zot finn fèr tann lavwa bann manb la kominoté sagosien depi la diaspora avek bann reprezantan bann group kominotèr sagosien.

Pou plis detay clik lor sa lyen la

1) Konferans virtyel Chagossian Voices 5 desam 2020 >

Nou premyé konferans ti ena lyé en desam 2020 ek finn donn la parol a enn larz levantay bann manb la kominoté divan enn piblik inflyan de bann parlmantèr, responsab ladministrasyon lokal ek nasyonal ek bann sersèr

2) Konferans virtyel Chagossian Voices “Stronger Together” 3 zilyé 2021 >

Nou dezièm konferans finn gagn enn piblik ek enn partisipasyon elarzi ek li finn deroul en kreol ek anglais. Dépité Mike Kane, dépité Henry Smith, Chagos Conservation Trust ek bann manb kominoté dan Rwayom Ini, Moris ek Sesel ti prézan.

3) Rapor lor konferans IPATC lor lavenir bann zil sagos, Johannesbourg. 4 ek 5 oktob 2022

Oktob 2022, 4 manb Chagossian Voices ti invité dan Sud Afrik par liniversité Johannesbourg pou enn konferans inportan lor lavenir bann zil sagos.

4) Konferans Island Innovation 2021

Louis Elyse finn pran la parol dan sa konferans inportan la en 2021