Peros Banhos Lagoon Knolls, Ile du coin_2015_(c) Jon Slayer

Bann dernier nouvel

Home / Bann dernier nouvel
  • Program soutien £40 million

    Program soutien £40 million. Nou propozisyon. Chagossian Voices pé met pression lor FCDO dépi deux zan pou assiré ki program soutien £40 million ki finn anonsé en 2016 li dépansé dan méyèr intéré tou sagosien. Nou dernié propozisyon ki nou finn avwey FCDO en zwin 2016: Propozisyon Chagossian Voices pou £40 million ek en partikilié……

  • La Rout Sitwayinté Britanik pou Sagosien

    Ou kapav fèr aplikasyon pou vinn sitwayin Britanik ek sitwayin teritwar Britanik d’outre-mer par sa vwa la si ou: Si ou enn adilt (lao 18 ans), ou pou éna 5 ans a konté le 23 novam pou fèr aplikasyon. Si ou enn zenfan (mwins ki 18 ans), ou pou éna ziska ou 23 ans pou……

  • La loi lor Nasyonalité ek Frontièr

    La loi lor Nasyonalité ek Frontièr : explikasyon sitwayinté Britanik pou sagosien Rezimé L’amendement sagosien lor la loi Nasyonalité ek frontièr pou ouvert ene voie a sitwayinté Territwar Britanik d’outre-mer ek sitwayinté Britanik pou tou descendants sagosien.. Processis aplication pou koumans vers la fin 2022. Ki zot pou bizin Prev de zot lien avek enn……