Révandikasyon

Home / Révandikasyon

Révandikasyon

Revandiké pou kominoté sagosian li lekèr nou lorganizasyon. Chagossian Voices koz direk avek bann dimounn ki éna pouvwar ek linflyans nesesèr pou amelior lavi bann sagosien ek ki kapav ed nou gagn lazistis pou la kominoté sagosien. Chagossian Voices finn travay dan enn manièr konstriktiv avek bann dimounn swivan depi 2020 atravèr bann imèy ek bann let, bann renyon en personn ek virtyel ek finn fourni bann dokima, bann resers avek létid de bann ka

  • Ladministrasyon lokal, en partikilyé Crawley Borough Council, West Sussex County Council ek lotorité lokal dan Manchester
  • Departma Gouvernma Britanik: Biro Zafèr Etranzèr, Commonwealth ek Developma (FCDO) ek ladministrasyon Teritwar Britanik l’Ocean Indien (BIOT), Ministèr Linterièr ek Biro Passpor (HMPO)

Chagossian Voices finn tenir plis ki 20 renyon avek bann reprezantan FCDO ek BIOT, ek konstaman en kominikasyon avek bann departma gouvernmaCV finn oussi plédé lor nom bann individi ek bann group pou garantir enn tretma ekitab ek rapid pou bann sagosien.

  • Bann manb parlema ek bann nobdan parlema Britanik ek bann reprezantan de bann parti politik ek bann Minis Gouvernma

CV finn travay en etrwat kolaborasyon avek bann dépité ek bann nob pou obtenir lazistis pou bann Sagosien par bann renyon ki finn organizé konstaman ek bann korespondans frékan: notaman dépité Henry Smith, dépité Mike Kane ek la Baronn Lister ek Group Parlmantèr Multiparti Sagos (APPG)

  • Nasyon Inidan New York ek Geneve

Chagossian Voices finn pass 12 zour fèr bann deklarasyon piblik dan bann konferans lor drwa otoktonn ek lor lekzamin drwa de lom dan Nasyon Ini dan New York ek Geneve en 2023

  • Lapress ek media(get lyen anba)

Lir plis lor nou bann travay plédwari lor bann lyen anba