Kreol

Nou kanpay pou sitwayinté Britanik

Home / Nou kanpay pou sitwayinté Britanik

Chagossian Voices pé travay dépi octob 2020 pou soutenir ek fèr kanpay pou diaspora sagosien à traver lé monde. Nou finn zwé ene rol inportan dan siksé kanpay pou gagne nasyonalité Britanik pou tou descendant sagosien dan la loi lor nasyonalité ek frontièr. Nou finn réussi grâce a:

  • nou bann soumission ek pétition
  • nou bann dokima bien aprofondi, kont rendi ek bann cas ki finn etidié
  • nou bann konferans
  • nou bann réunion ek conexion avek bann memb parlma, bann nob, bann départema Gouvernma ek bann minis
  • nou contak avek la presse ek media odiovisiel
  • L’inflians via rézo socio

Finn fèr referans ek finn site Chagossian Voices à trwa répriz dan parlma Britanik pendant passaz projet de loi lor Nasyonalité ek Frontièr ek nou kont rendi ki ti inflian li lor sitweb Parlma : https://bills.parliament.uk/publications/43047/documents/781