Kreol

Konferans virtiel Chagossian Voices desam 2020

Home / Konferans virtiel Chagossian Voices desam 2020

Konferans virtiel Chagossian Voices 5 desam 2020

Sa konferans/webinèr la finn donn enta memb kominoté sagosien lokazion partaz zot zistwar, zot lanbisyon ek zot priorité avek lémonde entier. Konferans la finn atir ene piblik inflian konpozé de bann député, bann responsab gouvernma lokal ek internasyonal, iniversitèr, bann réprézantan de bann ONG ainsi ki ene bann allié, bann sipotèr, bann memb piblik ki interessé ek memb kominoté sagosien.

Nou bann konferans >