Photo by Resul Mentes 🇹🇷 on Unsplash (featured on Chagossian Voices)

Konferans Johannesbourg 2022

Home / Konferans Johannesbourg 2022

Rappor lor konferans IPATC lor lavenir bann zil sagos, Johannesbourg. 4 ek 5 octok 2022

Bann manb Chagossian Voices ti invité pou prézant dokima en personne dan enn konferans organizé par liniversité Johannesbourg intitilé ‘’Konferans internasyonal lor stati bann zil sagos’’. Konferans la ti organizé ek finansé par linstiti pou la pensé ek konversasyon panafrikin (IPATC) de liniversité. Sa ti ena pou lobzektif ki bann sagosien ek lezot invité exprim ceki zot pensé lor l’avis konsiltatif la Cour Internasyonal (2019) ek so konsekans.

Pou premié fwa, sagosien finn kapav exprim zot pwin de vue librema lor sa sizé la dan enn forem internasyonal inflian. Parmi bann participan ti éna bann Haut komisèr (ek enn ancien Président) de bann pays Afrikin, bann iniversitèr de l’Afrik ek ailleurs, Phillipe Sands, bann diplomat, Laura Jeffery ainsi ki bann représentan GRC (Olivier Bancoult) ek bann sagosien sesel.

Bann manb Chagossian Voices finn koz lor zot prop experians, mais zot tou finn koz en favér drwa l’autodéterminasyon de bann sagosien ek kont zizma ICJ en 2019 pou motif ki sagosien napa finn reprézanté ou konsilté. Dokima ki finn prezanté ti koumsa:

  • Bernadette Dugasse – Pwin de vue enn natif exilé dan Sesel
  • Frankie Bontemps – Pwin de vue enn Sagosien Déziem Zénérasyon ki viv Rwayom-Ini
  • Louise Elyse – Kifér mo crwar dan l’autodéterminasyon pou Sagosien
  • Mylene Augustin – Sagos pou Sagosien

Frankie Bontemps dan IPATC

Deklarasyon Pretoria

Konferans la finn konkli par enn deklarasyon en komin de bann partisipan, ‘’Deklarasyon Pretoria’’, ti konklir kom swit:

  1. Sagosien éna drwa imin fondamantal pou retourn lor l’Arsipel Sagos pou vizité ou pou rélozé kan zot swété.
  2. Bann otorité konpétan – inklian gouvernma Moris, Rwayom-Ini ek USA – bizin soutenir ek fasilit retour ek rélozema lor bann zil sagos.
  3. Larmé amérikin bizin met fin à tou sorte diskriminasyon l’emplwa kont bann sagosien ek donn zot possibilité travay lor base Diego Garcia.
  4. Gouvernma Rwayom-Ini ek USA bann responsab principal dan déracinema – ek par konsekan finn koz dimal plis ki 50 ans – ek bizin donk fourni enn indemnizasyon konplé ek approprié san porte prezidis à drwa rélozema.
  5. Sagosien éna enn drwa insézisab a l’autodéterminasyon.
  6. Sagosien tousel éna drwa décidé kan ek kouma pou ekzers zot drwa à l’autodéterminasyon, ki li pou vinn enn léta ou enn asosiasyon ek enn lot léta.

Bann mamb Chagossian Voices finn bien inflian dan zot bann arguma ek finn persiad boukou ki zizma résan CIJ finn fayir dan la zistis kan li pa finn rekonet drwa l’autodéterminasyon de bann sagosien.

Lyen Video

Kozeri Frankie Bontemps IPATC

Kozeri Bernadette Dugasse IPATC

Chagossian Voices finn défyé Ambassadèr Morisien dan IPATC

Kozeri

Bernadette Dugasse

Frankie Bontemps

Louis Elyse

Mylene Augustin

Konferans >