Larout Sitwayinté Britanik pou Sagosien

Home / Larout Sitwayinté Britanik pou Sagosien

Ou kapav fèr aplikasyon pou vinn sitwayin Britanik ek sitwayin teritwar Britanik d’outre-mer par sa vwa la si ou:

  1. enn descendan direk enn dimounn ki finn née lor enn de bann zil ki azordi form Téritwar Britanik de l’Océan Indien (BIOT)
  2. si ou pas déza sitwayin Britanik ou sitwayin Téritwar Britanik d’outre-mer

Si ou enn adilt (lao 18 ans), ou pou éna 5 ans a konté le 23 novam pou fèr aplikasyon. Si ou enn zenfan (mwins ki 18 ans), ou pou éna ziska ou 23 ans pou fèr aplikasyon.

Procesis aplikasyon pou gratis.

Formilèr aplikasyon en ligne:

https://www.gov.uk/apply-british-citizenship-person-chagossian-descent

Papier Formilèr aplikasyon:

https://www.gov.uk/government/publications/register-as-a-botc-and-british-citizen-form-biot

Informasyon konplemantèr:

https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-british-citizenship-as-a-person-of-chagossian-descent

Problem ek kestion:

ChagossianEnquiries@homeoffice.gov.uk or call +44 (0)300 790 6268 (Option 2) or use +44 (0)203 875 4669.

Konsey konplemantèr gouvernma ek kestion ki souvan posé:

https://www.gov.uk/government/publications/nationality-and-borders-bill-chagossian-nationality-factsheet/update-on-the-proposed-new-route-for-chagossian-to-acquire-british-nationality?fbclid=IwAR2oq6sBWlh23buMrpiM5lEjo6DqFYBA6UmTDc_B-I0OXiUXJQmRAa1z-Mw

Informasyon adisyonel

Swit a bann aplikasyon ki pou retenir, bann kandida pou bizin:

  1. Fèr aplikasyon pou enn passport Britanik – Frais aktiel pou enn individi ki pé fèr aplikasyon depi Moris/Sesel li £86 pou enn adilt ek £56 pou enn zenfan https://www.gov.uk/browse/abroad/passports
  2. Assisté enn cérémoni sitwayinté
  3. Bann individi ek mamb la fami ki péna nasyonalité Britanik ek ki swet établi dan Rwayom-Ini pou bizin swiv bann regle pou visas ki déza ekzisté. https://www.gov.uk/uk-family-visa/partner-spouse https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration