Sagosien cé enn pep otoktonn

Home / Sagosien cé enn pep otoktonn

Bann sagosien zot enn pep otoktonn ek Chagossian Voices pé oussi revandik bann drwa ki asosyé avek lotoderminasyon, proteksyon mode de vie ek la kiltir, drwa developma ek liberté kont diskriminasyon avek lasimilasyon ( risk perdi lidentité kiltirel inik). Nou afirm nou drwa imin a nou lidentité antan ki enn pep otoktonn bazé lor nou kiltir, nou mode de vie inik ki finn etabli de zenerasyon en zenerasyon dan larsipel sagos. Sagosien finn dekrir kouma enn pep otoktonn par Human Rights Watch, Minority Rights Group International, Cultural Survival, divers raportèr special l’ONU ek par bann ziz CIJ en 2019. Dan enn zizma ki finn randé par lakour Haute de Londres en 2000 (No ka: CO/3775/98; Handed Down Judgment) bann ziz finn dekrir sagosien kouma bann ´apartenan’ de bann zil la, enn term ki itilizé pou dekrir bann natif teritwar d’outre-mer Britanik ki “sifizama indizèn” lor enn teritwar. (Hendry and Dickson, British OT law, 2018, p221). Chagossian Voices finn afirm drwa otoktonn de bann sagosien opré Nasyon-Ini kan li finn enrezistré antan ki group otoktonn ek finn partisip a lafwa dan linstanss permanan lor bann kestion otoktonn (UNPFII) dan l’ONU New York ek Mékanis bann ekspér lor drwa de bann pep otoktonn (EMRIP) dan l’ONU Genève -tou lédé en 2023