Formasyon ek loportinité ledikasyon pou bann sagosien ki fek ariv dan Rwayom-Ini

Home / Formasyon ek loportinité ledikasyon pou bann sagosien ki fek ariv dan Rwayom-Ini

Enn let ki finn resevwar le 14 mars 2024 depi FCDO/BIOT

OFISYEL

Cher zami,

Gouvernma Britanik finn modifyé so bann reg konsernan soutien finansyé pou bann létid sipérièr ek bann formasyon pli avansé pou bann étidian ki pé étidié dan l’Angletèr. Sa bann sanzma la pou benefik pou sagosien.

Sagosien ki éna nasyonalité Britanik ki pé instal dan l’Angletèr pou astèrla éna drwa a enn panopli soutien kan zot pé arivé, notaman:

  • Fré skolarité étidian Britanik, céki rann létid liniversité mwin sèr pou bann Sagosien
  • Sipor pou fré skolarité, ki pou permet bann sagosien pran enn loan avek bann Konpanyé Loan Étidian pou peye bann fré skolarité dan bann liniversité
  • Finansma Bidzétèr pou Lédikasyon de bann Adilt, ki pou permet bann sagosien étidyé enn ranzé kour édikatif pou bann adilt ikonpri kour anglé gratis
  • Finansma de bann aprantisaz, ki pou permet bann sagosien benifisyé soutien Gouvernma pou bann aprantisaz

Avan sanzma de sa bann reg la, sagosien tinn bizin viv pendan omwin 3 ans dan Rwayom-Ini avan ki zot kapav benefisyé enn led.

Bann reg konsernan led finansyé li destiné pou ed kouvèr kou de lavi kinn ress insanzé pandan létid liniversitèr dan l’Angletèr. Normalman sagosien ki éna sitwayènté Britanik finn bizin viv 3 ans dan Rwayom-Ini avan ki zot koumans zot létid pou ki zot en drwa a bann servis d’ed.

Sagosien pou benefisyé de sa bann sanzma la a partir lané akadémik 2024/25 (ki pou koumansé septam 2024).

Sa bann sanzma la finn enrézistré danRégléma lédikasyon (Fré Étidian, Rékonpans ek Sipor) (Lamandma) Reglémantasyon 2024.

Lédikasyon li enn kestion décentralizé dan Rwayom-Ini, de sort ki bann reg zot diféran dan l’Ecosses, Pays de Galles ek l’Irlande dinor.

Prosènma pou met azour bann Konsey lor gov.uk pou bann sagosien pou ilistré sa bann sanzma la.

Zot pou kapav gagn plis informasyon apropo lédikasyon siperièr, formasyon pli avansé, ek aprantisaz lor gov.uk

Silvouple partaz sa miz-a-zour la avek zot bann relasyon,

Kordialman,

FCDO – Lekip politik sagosien

Swiv nou lor: www.gov.uk/fcdo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *