Photo by Resul Mentes 🇹🇷 on Unsplash (featured on Chagossian Voices)

La loi lor Nasyonalité ek Frontièr

Home / La loi lor Nasyonalité ek Frontièr

La loi lor Nasyonalité ek Frontièr : explikasyon sitwayinté Britanik pou sagosien

Rezimé

L’amendement sagosien lor la loi Nasyonalité ek frontièr pou ouvert ene voie a sitwayinté Territwar Britanik d’outre-mer ek sitwayinté Britanik pou tou descendants sagosien.. Processis aplication pou koumans vers la fin 2022.

Ki zot pou bizin

  • Prev de zot lien avek enn sagosien
  • Prev de zot l’identité ek l’adresse

Prev de zot l’identité ek l’adresse:

  • Processis aplikasyon pou sans okene fré
  • Zot bizin fèr aplikasyon dépi kot zot resté : zot pas nécessaire vinn dan Rwayom-Ini
  • Zot pou fèr aplikasyon sitwayinté Territwar d’outre-mer Britanik si sitwayinté Britanik en mem tan
  • Zot pou bizin atann détrwa semènn ou mois pou processis aplikasyon

Ceremoni sitwayinté : Ene fwa ki ou finn gagne sitwayinté, ou pou bizin assisté ene ceremoni sitwayinté ki pou aktielma kout

Passport: Ene fois ki ou gagne sitwayinté Britanik ou pou bizin fèr aplikasyon passport (ki pou kout).

Konzwin: Bann konzwin ki pas descendant sagosien pou bizin demann visas ki coresponn ek passe bann test aproprié https://www.citizensadvice.org.uk/immigration/getting-a-visa-for-your-partner-to-live-in-the-uk

Zenfan ki pas descendant sagosien : si bann Zenfan dan ene fami napa enn descendant sagosien pou ene kikonk rézon (adoption, remariaz) aktielma zot pas pou gagne droit à nasyonalité Britanik ek zot pou bizin swiv bann formalité abitiel. https://www.gov.uk/uk-family-visa

Sanzma dan la loi ki en vigèr à partir le 28 zwin 2022

Mem si processis aplikasyon pou tou descendant sagosien pas pou koumansé avant la fin l’année, détrwa sanzma finn vinn en vigèr à partir le 28 zwin 2022. Nou kontak dan Home Office finn dir nou :

“𝘡𝘦𝘯𝘧𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘣𝘢𝘯𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘦𝘯𝘵𝘴 𝘉𝘖𝘛𝘊 𝘬𝘢𝘱𝘢𝘷 𝘦𝘯𝘳𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘳𝘦𝘳 𝘦𝘯 𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘬𝘪 𝘴𝘪𝘵𝘸𝘢𝘺𝘪𝘯 𝘛𝘦𝘳𝘳𝘪𝘵𝘰𝘪𝘳 𝘥’𝘰𝘶𝘵𝘳𝘦-𝘮𝘦𝘳 𝘉𝘳𝘪𝘵𝘢𝘯𝘪𝘬 𝘦𝘬 𝘴𝘪𝘵𝘸𝘢𝘺𝘪𝘯 𝘉𝘳𝘪𝘵𝘢𝘯𝘪𝘬 𝘦𝘯 𝘷𝘪𝘳𝘵𝘪 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘬𝘪 𝘧𝘪𝘯𝘯 𝘪𝘯𝘵𝘳𝘰𝘥𝘪𝘳 𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 1 𝘦𝘬 2 𝘥𝘦 𝘕𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘉𝘰𝘳𝘥𝘦𝘳𝘴 𝘈𝘤𝘵 𝘬𝘪 𝘱𝘦́ 𝘬𝘰𝘶𝘮𝘢𝘯𝘴𝘦́ 𝘻𝘰𝘳𝘥𝘪… 𝘉𝘢𝘯𝘯 𝘬𝘪 𝘱𝘰𝘶 𝘦𝘭𝘪𝘻𝘪𝘣 𝘪𝘯𝘤𝘭𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘮𝘪𝘦́ 𝘻𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘴𝘢𝘨𝘰𝘴𝘪𝘦𝘯 𝘬𝘪 𝘧𝘪𝘯𝘯 𝘯𝘦́𝘦 𝘦𝘯 𝘥𝘦𝘩𝘰𝘳𝘴 𝘉𝘐𝘖𝘛 𝘬𝘪 𝘱𝘢𝘴 𝘧𝘪𝘯𝘯 𝘨𝘢𝘨𝘯𝘦 𝘭𝘢𝘬𝘪𝘻𝘪𝘴𝘺𝘰𝘯 𝘯𝘢𝘴𝘺𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘉𝘳𝘪𝘵𝘢𝘯𝘪𝘬 𝘰𝘵𝘰𝘮𝘢𝘵𝘪𝘬 𝘰𝘶𝘴𝘰𝘪 𝘢𝘬𝘰𝘻 𝘻𝘰𝘵 𝘮𝘢𝘮𝘢 (𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵 1ᵉʳ 𝘫𝘢𝘯𝘷𝘪𝘦𝘳 1983) 𝘰𝘶 𝘻𝘰𝘵 𝘱𝘢𝘱𝘢 𝘱𝘢𝘴 𝘮𝘢𝘳𝘪𝘦́ (𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵 1ᵉʳ 𝘻𝘪𝘭𝘪𝘦́ 2006) 𝘬𝘪 𝘱𝘢𝘴 𝘧𝘪𝘯𝘯 𝘬𝘢𝘱𝘢𝘷 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦 𝘻𝘰𝘵 𝘯𝘢𝘴𝘺𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦́ 𝘉𝘳𝘪𝘵𝘢𝘯𝘪𝘬 𝘱𝘢𝘳 𝘧𝘪𝘭𝘪𝘢𝘴𝘺𝘰𝘯 𝘭𝘦̀𝘳 𝘻𝘰𝘵 𝘧𝘪𝘯𝘯 𝘯𝘦́𝘦.”

Lyin